Phân bón hòa tan 100% trong nước và không bị lắng cặn của Israel NovAcid 13-40+13+Te Giúp xử lý ra hoa đồng loạt, trái vụ mùa và tạo mầm hoa hiệu quả (kích thích ra hoa cho cây) vào giai đoạn phát triển cây trồng thông qua hệ thống tưới nhỏ giọt hay bón gốc […]