HƯỚNG DẪN DÙNG BỘT KÍCH RỄ THÂN GỖ NHẬP KHẨU ISRAEL ROOTING HORMORIL 6 (LOẠI THƯỜNG 500gr) & HORMORIL T6 (WITH FUNGICIDE TRI NẤM) (Hormoril 6 is for green leafy plants like herbs and vegetables) Hormoril 6 nhập khẩu từ Gadot Israel, dạng bột và được dùng trên cây thân gỗ, thân cứng 1. Thành […]