PHÂN BÓN HÒA TAN ISRAEL TE + NPK NovacidTM Israel DÙNG CHO CÂY VÀ HOA KHÁC (Phân Bón Hoà Tan 100% NovAcid 19-19-19+3CaO+Te, Phân Bón Lá NPK) PHÂN BÓN CÂY DÙNG HỆ THỐNG TƯỚI NHỌ GIỌT TỰ ĐỘNG HAY PHUN LÊN LÁ ĐỀU HẤP THU TỐT + Phân bón hòa tan NovAcid 19-19-19+Cao +Te Là […]