BẢNG GIÁ VƯỜN TƯỜNG ĐỨNG BỒ ĐÀO NHA – URBAN GREENWALL REVOLUTION – MINIGARDEN 2021 Từ 2012, Công Ty Khang Ngọc Khánh là đối tác Duy Nhất của Minigarden Bồ Đào Nha về Hệ Thống Khung Vườn Tường Đứng Bồ Đào Nha MINIGARDEN tại Việt Nam. Với nhiệm vụ mang Giải Pháp Tường Xanh Đứng […]