Diệt Côn Trùng Trên Hoa Lan tại nhà bằng Miếng Keo Dính Vàng Sinh Học nhập khẩu Israel (7.000 đồng/Miếng x 2 mặt keo) là dùng màu vàng yêu thích dễ dẫn dụ, bắt và diệt Ruồi, Bọ Trĩ, Nhện Đỏ, Cuốn chiếu, Bọ Xít Muỗi và cả ốc sên … Thực tế có 5 […]