Phân Bón Israel Canxi cho cây trồng NovAcid Calcium 15.5-0-0 (+26.5 Cao), Hoà Tan 100% trong nước và không bị lắng cặn tăng sức đề kháng cho cây trồng thông qua hệ thống tưới nhỏ giọt bón gốc hay tưới phun để hấp thu tốt hơn (Túi 1KG 35.000 đồng) 1.GIỚI THIỆU PHÂN BÓN HÒA […]