Close

Module Đứng Minigarden Vertical

GIỚI THIỆU CHI TIẾT KHUNG MODULE ĐỨNG. NHẬP KHẨU BỒ ĐÀO NHA

Kích thước Module Đứng - Minigarden Vertical lớn, chứa nhiều đất và không bị nóng rễ. Hệ thống thoát nước tuyệt đối tránh cây bị dư nước và úng rễ nấm đất. Hệ thống tưới nhọ giọt độc lập cho từng Ô Module