Close

31Jul

CÁC GIẢI PHÁP TƯỚI NHỎ GIỌT CHO VƯỜN ĐỨNG MINIGARDEN

CÁC GIẢI PHÁP TƯỚI NHỎ GIỌT CHO VƯỜN ĐỨNG MINIGARDEN

Trong mô hình Vườn Đứng Minigarden Bồ Đào Nha, ngoài khung Module Đứng – Minigarden Vertical với cấu trúc đặc biệt, nhiều ưu điểm để cây xanh được trồng bên trong sống tốt, bền vững và ít chăm sóc thì giải pháp tưới hỗ trợ Module Đứng tốt song song

1. GIẢI PHÁP TƯỚI NHỎ GIỌT KHUNG MODULE VƯỜN ĐỨNG –  MINIGARDEN VERTICAL

he-thong-tuoi-nho-giot-vuon-dung-2019

 

Drip Irrigation Kit for Minigarden Vertical

This kit is prepared to irrigate up to 27 plants (i.e. 9 Minigarden Vertical modules x 3 pockets). The irrigation system is composed of a micro-tube with an outer diameter of 6.5 mm with drip-feeders incorporated, which is placed inside each module. This tube is passed through the inner hole on the circular clips (Ø inner 9 mm) that connects the modules, with the tube being completely hidden. Once the irrigation system has been assembled, a manual (5L) sprayer should be used, which will have to be adapted to the 1.5m tube (included) to perform the drip irrigation.

2. GIẢI PHÁP TƯỚI NHỎ GIỌT KHUNG MODULE VƯỜN GÓC –  MINIGARDEN CORNER

he-thong-tuoi-nho-giot-vuon-GOC-2019

 

Drip Irrigation Kit for Minigarden Corner

This kit is prepared to irrigate up to 12 plants, i.e. 12 Minigarden Corner modules. The irrigation system is composed of a micro-tube with outer diameter of 6.5 mm with drip-feeders incorporated, which is placed inside each module, passing through the rear hole Minigarden Corner module or the inner hole on the circular clip (Ø inner 9 mm) that connects the modules, with the tube being completely hidden. Once the irrigation system has been assembled, a manual (5L) sprayer should be used, which will have to be adapted to the 1.5m tube (included) to perform the drip irrigation.

3. GIẢI PHÁP TƯỚI NHỎ GIỌT KHUNG MODULE VƯỜN ONE –  MINIGARDEN ONE

he-thong-tuoi-nho-giot-vuon-ONE-2019

 

Drip Irrigation Kit for Minigarden One

This kit is prepared to irrigate up to 12 plants, i.e. 12 Minigarden One modules. The irrigation system is composed of a micro-tube with outer diameter of 6.5 mm with drip-feeders incorporated, which is placed inside each module, passing through the rear hole Minigarden One module or the inner hole on the circular clip (Ø inner 9 mm) that connects the modules, with the tube being completely hidden. Once the irrigation system has been assembled, a manual (5L) sprayer should be used, which will have to be adapted to the 1.5m tube (included) to perform the drip irrigation.

4. GIẢI PHÁP TƯỚI NHỎ GIỌT VƯỜN ĐỨNG MINIGARDEN VỚI TƯỚI TỰ ĐỘNG VÀ BÓN PHÂN TỰ ĐỘNG CHO CÂY TRỒNG:

he-thong-tuoi-nho-giot-tu-dong-co-lap-trinh-phan-bon

Automatic Watering and Nutrition – Faucet

If you’re looking for greater comfort and autonomy, Minigarden’s irrigation kits can be easily connected and programmed to the water supply network. You’ll need a Water Computer, a Fertilizer Dispenser and a Water Filter and Pressure Reducer that can be purchased at the Minigarden online store.

 Một hệ thống tưới nhỏ giọt được cài với bộ hẹn giờ tưới tự động để hẹn giờ và thời gian tưới cho vườn đứng. 

Một hệ thống bộ châm phân bón tự động cho tường cây Minigarden được lắp đặt riêng và dẫn phân bón được pha vào từng đầu nhỏ giọt của vườn đứg

5. GIẢI PHÁP TƯỚI NHỎ GIỌT VƯỜN ĐỨNG MINIGARDEN VỚI BÓN PHÂN TỰ ĐỘNG NHƯNG KHÔNG CÓ NGUỒN CẤP ĐIỆN:

he-thong-tuoi-nho-giot-tu-dong-2

 

6. GIẢI PHÁP TƯỚI NHỎ GIỌT VƯỜN ĐỨNG MINIGARDEN NHƯNG KHÔNG CÓ NGUỒN CẤP NƯỚC TRỰC TIẾP:

he-thong-tuoi-nho-giot-tu-dong-3

 

 

Dù nhà bạn đang ở nhu cầu nào và bạn đang mong muốn điều gì nhất cho mảng tường đứng nhà mình, thì hãy gọi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ tư vấn và bạn sẽ chọn giải pháp phù hợp nhất cho mình

Bài viết liên quan