Đóng

VƯỜN LẺ Minigarden ONE

CẤU TẠO MODULE ONE GIỐNG MODULE CORNER

Module ONE dùng cho những góc nhỏ, góc hẹp cần phủ mảng xanh đứng và chỉ trồng được 1 cây xanh

BẢNG GIÁ VƯỜN TƯỜNG ĐỨNG BỒ ĐÀO NHA URBAN GREENWALL REVOLUTION – MINIGARDEN 2021

BẢNG GIÁ VƯỜN TƯỜNG ĐỨNG BỒ ĐÀO NHA – URBAN GREENWALL REVOLUTION – MINIGARDEN 2021 Từ 2012, Công Ty Khang Ngọc Khánh là đối tác Duy Nhất của Minigarden Bồ…
Xem thêm