Close

TẠI SAO NÊN TRỒNG CÂY ĐỨNG BAN CÔNG CHUNG CƯ?

Balcony là vị trí "đầy đủ" nắng, gió, ánh sáng để cây phát triến tốt và ít chăm sóc nhất. Tuy nhiên, phải có giải pháp "đặc biệt riêng" như Khung trồng cây chống nóng cho đất, hệ thống tưới tự động và lựa chọn cây trồng phù hợp ...