Close

Công ty Khang Ngọc Khánh đại diện độc quyền Sản Phẩm Vật Tư Nông Nghiệp Sạch của Tập Đoàn Gadot Israel từ 2011 đến nay

1. TOG - Công nghệ Xử Lý Bảo Quản hoa tại Nhà vườn trồng hoa (nội địa & xuất khẩu)

2. Bột dưỡng hoa Longlife SG - Dành cho Shop hoa bảo quản hoa lâu tàn và hạn chế thay hoa định kỳ, hoa sự kiện

3. Gói nước cắm hoa dạng bột Longlife - Giữ hoa tươi gấp 2 lần và 14 ngày không thay nước

4. Keo dính vàng bẫy côn trùng sinh học Israel - Stick Yellow Roll

5. Bột kích ra rễ nhanh cho cây thân mềm Hormoril 3 và cây thân gỗ Hormoril 6