Đóng

TƯỚI CẢNH QUAN MỸ

TƯ VẤN - THIẾT KẾ - THI CÔNG TƯỚI CẢNH QUAN WEATHERMATIC USA

Với nguồn nhân lực thi công và lắp đặt hệ thống vườn đứng Minigarden với hơn 5 năm qua, công ty Khang Ngọc Khánh đảm bảo đủ Trình Độ - Kiến Thức và sự Nhiệt Huyết để Thiết Kế và Thi Công hệ thống tưới cảnh quan cho các công trình tưới cỏ, tưới sân vườn, tưới sân vận động và tưới khác ...