TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH ONLINE VÀ OFFLINE CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH TẠI THỦ ĐỨC (Marketing Online, Công Tác Viên Kinh Doanh, Kế Toán nội bộ) Công Ty Khang Ngọc Khánh đại diện tập đoàn Gadot Israel trên 10 năm qua về Vật Tư Nông Nghiệp Sạch và Công nghệ xử lý hoa […]