Đóng

Rau Đứng Sân Thượng Minigarden

GIẢI PHÁP TRỒNG RAU ĐỨNG SÂN THƯỢNG MINIGARDEN

Sân thượng là nơi phù hợp để trồng rau nhà phố nhất do đủ nắng, gió và nước tưới. Chỉ cần thiết kế một hệ khung Module Trồng Rau Đứng Minigarden phù hợp sẽ giúp tạo được năng suất rau cao và ít chăm sóc rau nhờ hệ thống tưới nhỏ giọt tự động Israel