Đóng

Phân Bón Israel Sỉ 25KG

4 LOẠI PHÂN BÓN NPK HÒA TAN NOVACID CỦA ISRAEL PHÙ HỢP CÁC GIAI ĐOẠN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY TRỒNG (BAO 25KG TIẾT KIỆM CHI PHÍ NHÀ VƯỜN BÓN PHÂN SỐ LƯỢNG NHIỀU)

+ Phân bón Israel Novacid 13-40-13+TE: Thúc ra rễ, tạo mầm hoa.

+ Phân bón Israel Novacid 22-11-11+6MgO+TE: Thúc sinh trưởng thân lá, lớn trái/Tăng sinh khối cây.

+ Phân bón Israel Novacid 19-19-19+3CaO+TE: Phù hợp các giai đoạn của nhiều loại cây trồng khác nhau.

+ Phân bón Israel Novacid 12-4-36+3CaO+TE: Lớn trái, chắc hạt/Tăng chất lượng nông sản.Phanbonhoalan, #Novacid #dùngmọigiaiđoạn, #phânbónnpk