Đóng

Phân Bón Hữu Cơ Minigarden

PHÂN BÓN HỮU CƠ 100% NHẬP KHẨU MINIGARDEN

Phân bón hữu cơ có thể là dạng viên nén tan chậm từ 6 tháng đến 12 tháng trở lên dùng cho hệ thống tưới nhỏ giọt cây trồng đứng. Cùng có thể là dạng gói nước dùng cho tưới rau sạch qua tưới nhỏ giọt hay phun lên lá. An Toàn tuyệt đối

Phân Tan Chậm Hỗn Hợp Nhật (Bao 10KG) tự hòa tan trong 6 tháng 14-11-11+ME giúp cây trồng, rau sạch đủ dinh dưỡng và tiết kiệm chăm sóc (Giá 1KG còn 126K)

Phân Tan Chậm Hỗn Hợp Nhật tự hòa tan trong 6 tháng 14-11-11+ME giúp cây trồng, rau sạch đủ dinh dưỡng và tiết kiệm chăm sóc (Bao 10KG bón gốc) Công dụng: Tối…
Xem thêm

5KG Phân Chì Tan Chậm Nhật 14-11-11+ME 6 tháng phù hợp bón gốc cây cảnh, rau sạch đơn giản và hiệu quả mà không gây nóng rễ (1Kg còn 135K)

Phân Chì Tan Chậm Nhật 14-11-11+ME phù hợp bón gốc cây cảnh, rau sạch đơn giản và hiệu quả mà không gây nóng rễ (5KG Tiết kiệm) Phân Chì Nhật 14-11-11+ME là…
Xem thêm

2KG Phân NPK Bón Gốc Tan chậm Hi Condition Nhập khẩu Nhật tự hòa tan trong 6 tháng giúp cây trồng, rau sạch đủ dinh dưỡng và tiết kiệm chăm sóc (Giá 1KG còn 144k)

Phân NPK Bón Gốc Tan chậm Hi Condition 14-11-11+ME  Nhập khẩu Nhật (Túi 2KG) Phân Chì Nhật 14-11-11+ME là loại phân bón “tổng hợp” thông minh, tự tan chậm…
Xem thêm