Close

MINIGARDEN CATALOGUE 2019

Chúng tôi - Công Ty Khang Ngọc Khánh là đối tác Duy Nhất của Minigarden Bồ Đào Nha từ năm 2012 đến nay. Với tên MINIGARDEN VIỆT NAM, chúng tôi được phép sử dụng Hình Ảnh, Catalogue gốc và Quản lý từ công ty MẸ Minigarden và chúng tôi luôn cam kết Tư vấn - Cung Cấp và Thực Hiện chính xác Giải Pháp của Công Ty MẸ - MINIGARDEN TẠI BỒ ĐÀO NHA