Close

VỀ MẶT CƠ BẢN MINIGARDEN MONG MUỐN KHÁCH HÀNG TỰ LẮP ĐẶT VƯỜN ĐỨNG MINIGARDEN TẠI NHÀ

Minigarden là những Module có độ chính xác tuyệt đối và dễ dàng lắp đặt, được xem là những "mảnh ghép" vì vậy, chúng tôi mong muốn trong thời gian 10 năm khách hàng sẽ tự lắp đặt vườn đứng hay vườn rau đứng cho mình như sau:

THỰC TẾ KHÁCH TỰ LẮP ĐẶT VƯỜN RAU ĐỨNG TẠI NHA TRANG 2.2019

THỰC TẾ LẮP ĐẶT VƯỜN RAU SẠCH ĐỨNG MINIGARDEN TẠI NHÀ: 1. Chị Thùy Dương tại Nha Trang 02/2019 2. Cô Liên tại Phú Quốc, Kiên Gian 03/2019 3. Chị Trang Quận 2,…
Xem thêm

KỸ THUẬT LẮP ĐẶT VƯỜN ĐỨNG MINIGARDEN

KỸ THUẬT LẮP ĐẶT VƯỜN ĐỨNG MINIGARDEN TẠI BỒ ĐÀO NHA (Theo chuẩn Bồ Đào Nha) TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VƯỜN TƯỜNG ĐỨNG MINIGARDEN GỒM CÁC…
Xem thêm