Close

VỀ MẶT CƠ BẢN MINIGARDEN MONG MUỐN KHÁCH HÀNG TỰ LẮP ĐẶT VƯỜN ĐỨNG MINIGARDEN TẠI NHÀ

Minigarden là những Module có độ chính xác tuyệt đối và dễ dàng lắp đặt, được xem là những "mảnh ghép" vì vậy, chúng tôi mong muốn trong thời gian 10 năm khách hàng sẽ tự lắp đặt vườn đứng hay vườn rau đứng cho mình như sau: