Close

TƯỚI NHỎ GIỌT CHO VƯỜN ĐỨNG MINIGARDEN ĐÓNG VAI TRÒ CỰC KỲ QUAN TRỌNG

Trong Kỹ Thuật trồng cây, ngoài Đất - Giống - Phân thì NƯỚC TƯỚI đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Là nguồn nước uống hàng ngày để giúp cây duy trì và sống được bền vững. Với công nghệ 4.0 hiện nay, thì bộ hẹn giờ tưới tự động càng không thể thiếu. Ngoài tiết kiệm nước tưới, tiết kiệm thời gian chăm sóc còn đong - đo - đếm được lượng nước tưới cần thiết cho 1 cây trồng hàng ngày

TẠI SAO PHẢI TƯỚI NHỎ GIỌT CHO VƯỜN ĐỨNG??

TƯỚI NHỎ GIỌT VƯỜN ĐỨNG MINIGARDEN (Drip Irrigation for Greenwall Minigarden) Hệ thống tưới nhỏ giọt cho vườn tường đứng Minigarden Bồ Đào Nha đóng vai trò…
Xem thêm