Đóng

Hạt Giống Hữu Cơ Minigarden

Hạt Giống Hữu Cơ Minigarden

HẠT GIỐNG HỮU CƠ ORGANIC 100% NHẬP KHẨU BỒ ĐÀO NHA GỒM 7 LOẠI PHÙ HỢP KHÍ HẬU VIỆT NAM (KHÔNG QUÁ 1% HẠT LÉP)

Hạt giống hữu cơ Organic 100% nhập khẩu Bồ Đào Nha gồm nhiều loại hạt giống phù hợp khí hậu và thổ nhưỡng của Việt Nam. Hiện tại Vườn Tường Nhà Phố Urban chỉ có 7 loại cơ bản. Kèm giấy chứng nhận hạt giống hữu cơ và hướng dẫn gieo hạt vào thời điểm thích hợp cũng như nhiệt độ để hạt thích nghi và phát triển1 túi hạt giống hữu cơ với số lượng hạt nhiều bên trong