Đóng

Đèn Trồng Cây Trồng Nhà 45w

Đèn LED Cây Trồng Trong Nhà Dạng Bulb 45W - 45W LED Grow Light Bulb Full Spectrum 

ánh sáng tập trung dùng kích thích cây tăng trưởng nhanh, đèn dùng quang hợp cây trong nhà, đèn trong nuôi cây mô, đèn trồng rau và hoa, đèn nhà kính …

Đèn Trồng Cây Kiểng Lá Trong Nhà Grow Light LED 18w Kính Optical Lens giúp cây quang hợp tốt và là đèn nuôi cây mô, đèn trồng rau và hoa, đèn nhà kính (Giá 1.250k)

 Đèn Cây Kiểng Lá Trong Nhà Dạng Bulb tròn 18W với thấu kính Lens có ánh sáng tập trung dùng kích thích cây lá trưởng nhanh, quang hợp tốt và dùng trong nuôi cây…
Xem thêm