Đóng

CÔNG TY MẸ MINIGARDEN

GIỚI THIỆU CÔNG TY MẸ MINIGARDEN BỒ ĐÀO NHA

Minigarden Bồ Đào Nha là nhà sản xuất duy nhất trên thế giới về GIẢI PHÁP VƯỜN ĐỨNG MODULE MINIGARDEN VÀ TRỒNG CÂY THẲNG ĐỨNG. Với bản quyền sáng chế thiết kế và kỹ thuật thi công vườn cây đứng Minigarden được bắt đầu từ đất nước Bồ Đào Nha đến mọi nơi trên thế giới (về quyền đăng ký sáng chê)