Đóng

TƯỚI CẢNH QUAN CỦA MỸ

27Th8

Khi bạn muốn tưới tự động cho cây trồng hay rau sạch xung quanh nhà mình hay Farm nông trang … thì bộ hẹn giờ điều khiển tưới đóng vài trò “cần thiết không thể thiếu”. Tuy nhiên, lựa chọn thương hiệu nào cho mục đích cây trồng nào lại rất quan trọng. Nếu có […]

Xem thêm →

02Th4

TẠI SAO PHẢI TƯỚI CẢNH QUAN LANDSAPE VÀ TƯỚI SÂN VƯỜN TỰ ĐỘNG? 1.Ưu điểm lớn nhất trong việc sử dụng hệ thống tưới cảnh quan sân vườn là KHÔNG CẦN TƯỚI NƯỚC hàng ngày, không cần chăm sóc cây cảnh nhiều và dành thời gian cho việc khác + Nhu cầu trồng cây sân […]

Xem thêm →