Close

Phân Bón Hữu Cơ Minigarden

29Aug

The importance of using organic fertilisers for plant nutrition in contemporary agriculture and gardening (Minigarden Grow Up Pure Organic 1 L) Did you know that vertical gardens reduce room temperature and decrease air pollution? Give your home a breath of fresh air this summer with the Minigarden vertical systems. Try them! They adapt to any […]

Read More →

22Aug

DUNG DỊCH PHÂN BÓN HỮU CƠ MINIGARDEN NHẬP KHẨU MINIGARDEN AN TOÀN TUYỆT ĐỐI CHO RAU SẠCH TẠI NHÀ PHỐ (CHAI 1 LÍT PHA ĐƯỢC 200 LÍT NƯỚC VÀ PHUN LÊN LÁ RAU HIỆU QUẢ) + Công ty Mẹ Vườn Tường Nhà phố là Minigarden đã sản xuất một giải pháp dinh dưỡng dành cho […]

Read More →

22Aug

DUNG DỊCH PHÂN BÓN HỮU CƠ MINIGARDEN HÒA TAN 100% TRONG NƯỚC NHẬP KHẨU MINIGARDEN AN TOÀN TUYỆT ĐỐI CHO RAU SẠCH TẠI NHÀ Minigarden đã sản xuất một giải pháp dinh dưỡng dành cho nhiều loại cây với nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau. Hạn chế nấm và vi khuẩn (côn trùng) cho […]

Read More →

02Oct

GÓI DINH DƯỠNG GROW UP MÀU CAM KÍCH RA HOA VÀ TRÁI (PHÂN BÓN) Minigarden đã sản xuất một giải pháp dinh dưỡng dành cho nhiều loại cây với nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau. Hạn chế nấm và vi khuẩn (côn trùng) cho cây là đặc biệt cần thiết cho sự phát triển lành […]

Read More →

02Oct

GÓI DINH DƯỠNG CHO CÂY TRỒNG (PHÂN BÓN) MINIGARDEN GROW UP MÀU XANH  Nhập khẩu: Minigarden Bồ Đào  Nha Dinh dưỡng cho cây trồng: còn gọi là Phân Bón Gói 5gr màu xanh: Bón cho cây giúp xanh lá (chủ yếu  là phân bón lá), dùng tốt cho rau sạch Pha 1 gói với 1.25 […]

Read More →