Đóng

Hệ Thống Tưới Vườn Đứng

31Th7

6 GIẢI PHÁP TƯỚI NHỎ GIỌT TỰ ĐỘNG KHUNG MODULE VƯỜN TƯỜNG ĐỨNG MINIGARDEN BỒ ĐÀO NHA CÓ NGUỒN CẤP OR KHÔNG CÓ NGUỒN CẤP NƯỚC

6 GIẢI PHÁP TƯỚI NHỎ GIỌT TỰ ĐỘNG KHUNG MODULE VƯỜN TƯỜNG ĐỨNG MINIGARDEN BỒ ĐÀO NHA (CÓ NGUỒN CẤP OR KHÔNG CÓ NGUỒN CẤP NƯỚC)

Trong hệ khung Vườn Tường Đứng Minigarden Bồ Đào Nha, ngoài khung Module Đứng Vertical với cấu trúc đặc biệt, nhiều ưu điểm để cây xanh được trồng bên trong sống tốt, bền vững và ít chăm sóc thì giải pháp tưới hỗ trợ cây trồng đứng sống tốt và ít chăm sóc đến 90%

1. GIẢI PHÁP TƯỚI NHỎ GIỌT KHUNG MODULE VƯỜN ĐỨNG –  MINIGARDEN VERTICAL

he-thong-tuoi-nho-giot-vuon-dung-2019

 

Drip Irrigation Kit for Minigarden Vertical

This kit is prepared to irrigate up to 27 plants (i.e. 9 Minigarden Vertical modules x 3 pockets). The irrigation system is composed of a micro-tube with an outer diameter of 6.5 mm with drip-feeders incorporated, which is placed inside each module. This tube is passed through the inner hole on the circular clips (Ø inner 9 mm) that connects the modules, with the tube being completely hidden. Once the irrigation system has been assembled, a manual (5L) sprayer should be used, which will have to be adapted to the 1.5m tube (included) to perform the drip irrigation.

2. GIẢI PHÁP TƯỚI NHỎ GIỌT KHUNG MODULE VƯỜN GÓC –  MINIGARDEN CORNER

he-thong-tuoi-nho-giot-vuon-GOC-2019

 

Drip Irrigation Kit for Minigarden Corner

This kit is prepared to irrigate up to 12 plants, i.e. 12 Minigarden Corner modules. The irrigation system is composed of a micro-tube with outer diameter of 6.5 mm with drip-feeders incorporated, which is placed inside each module, passing through the rear hole Minigarden Corner module or the inner hole on the circular clip (Ø inner 9 mm) that connects the modules, with the tube being completely hidden. Once the irrigation system has been assembled, a manual (5L) sprayer should be used, which will have to be adapted to the 1.5m tube (included) to perform the drip irrigation.

3. GIẢI PHÁP TƯỚI NHỎ GIỌT KHUNG MODULE VƯỜN ONE –  MINIGARDEN ONE

he-thong-tuoi-nho-giot-vuon-ONE-2019

 

Drip Irrigation Kit for Minigarden One

This kit is prepared to irrigate up to 12 plants, i.e. 12 Minigarden One modules. The irrigation system is composed of a micro-tube with outer diameter of 6.5 mm with drip-feeders incorporated, which is placed inside each module, passing through the rear hole Minigarden One module or the inner hole on the circular clip (Ø inner 9 mm) that connects the modules, with the tube being completely hidden. Once the irrigation system has been assembled, a manual (5L) sprayer should be used, which will have to be adapted to the 1.5m tube (included) to perform the drip irrigation.

4. TƯỚI NHỎ GIỌT  VÀ BÓN PHÂN TỰ ĐỘNG 100% CHO CÂY TRỒNG VƯỜN ĐỨNG MINIGARDEN

+ Cài thêm bộ hẹn giờ tưới tự động để hẹn giờ và thời gian tưới phù hợp. Tưới nhỏ giọt tự động 100% cho cây trồng chỉ khác với tưới nhỏ giọt Bán tự động ở Đồng Hồ Hẹn Giờ Tưới và chỉ cần cài thêm bộ hẹn giờ này sẽ thành tưới tự động cho toàn hệ thống cây trồng.

Tuy nhiện, lựa chọn đồng hồ hẹn giờ tưới khá quan trọng như chạy PIN là phù hợp. Thời gian tưới nhỏ nhất là 1 phút. Không bị hỏng vì nếu bị hỏng thì không chỉ 1 cây treo tường bị chết mà cả hệ thống cây trồng đều chết theo do thiếu nước

+ Thêm Bộ Châm phân tự động: Nghĩa là toàn bộ cây trồng sẽ được kiểm soát và chăm sóc qua bộ châm phân dinh dưỡng thông qua hệ thống tưới nhỏ giọt Minigarden có sẵn. he-thong-tuoi-nho-giot-tu-dong-co-lap-trinh-phan-bon

Automatic Watering and Nutrition – Faucet

If you’re looking for greater comfort and autonomy, Minigarden’s irrigation kits can be easily connected and programmed to the water supply network. You’ll need a Water Computer, a Fertilizer Dispenser and a Water Filter and Pressure Reducer that can be purchased at the Minigarden online store.

5. GIẢI PHÁP TƯỚI NHỎ GIỌT VÀ BÓN PHÂN TỰ ĐỘNG CÂY TRỒNG KHÔNG CÓ NGUỒN CẤP NƯỚC NHƯNG PHẢI CÓ ĐIỆN

Tưới nhỏ giọt tự động được thiết kế hữu hiệu cho cả những khu vực hay ban công KHÔNG CÓ nguồn cấp nước nhưng phải có Ổ CẮM ĐIỆN để điều khiển bộ hẹn giờ tắt/mở van tưới nước lên gồm:

+ Bình chứa nước: 8L đến 20L

+ Van điện từ và bộ hẹn giờ nhỏ

+ Bơm hồ cá 20v áp lức nhỏ

he-thong-tuoi-nho-giot-tu-dong-2

 

6. GIẢI PHÁP TƯỚI NHỎ GIỌT VƯỜN ĐỨNG MINIGARDEN NHƯNG KHÔNG CÓ NGUỒN CẤP NƯỚC TRỰC TIẾP:

he-thong-tuoi-nho-giot-tu-dong-3

 

 

Dù nhà bạn đang ở nhu cầu nào và bạn đang mong muốn điều gì nhất cho mảng tường đứng nhà mình, thì hãy gọi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ tư vấn và bạn sẽ chọn giải pháp phù hợp nhất cho mình