HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VƯỜN TƯỜNG ĐỨNG MINIGARDEN     Chuẩn bị mọi vật dùng để lắp đặt vườn tường nhà phố Minigarden gồm các Module 1. Kiểm tra mặt bằng để lắp đặt vườn tường nhà phố Minigarden 2. Muốn làm Greenwall thì phải có cái wall (cái tường) phía sau. Trường hợp không […]