Đóng

Dịch vụ

25Tháng 10

Công ty TNHH Khang Ngọc Khánh là nhà phân phối duy nhất của Minigarden Bồ Đào Nha tại Việt Nam. Ngoài chức năng phân phối các Module Minigarden, công ty chúng tôi còn nhận dịch vụ Tư Vấn – Thiết kế – Thi công Tường xanh trong nhà và ngoài trời với Giải Pháp Trọn […]

Xem thêm →

25Tháng 10

Công ty TNHH Khang Ngọc Khánh là nhà phân phối duy nhất của Minigarden Bồ Đào Nha tại Việt Nam. Ngoài chức năng phân phối các Module Minigarden, công ty chúng tôi còn nhận dịch vụ Tư Vấn – Thiết kế – Thi công Tường xanh trong nhà và ngoài trời với Giải Pháp Trọn […]

Xem thêm →